Oprawa uroczystości
  • Oprawa ślubów
  • Oprawa pogrzebów
  • Oprawa uroczystości kościelnych
  • Obiady, imprezy okolicznościowe
  • Eventy
  • Spotkania biznesowe, spotkania integracyjne i konferencje
  • Koncerty z muzyką: klasyczną, sakralną, rozrywkową, świąteczną, filmową